Each year the festival season

activity-festival-01

ฤดูใบไม้ผลิ (มี.ค.-พ.ค.) ฤดูแห่งดอกไม้บาน

ฤดูใบไม้ผลิตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมถึงปลายเดือนพฤษภาคม ช่วงเวลาที่ดอกซากุระบาน เริ่มตั้นแต่ภาคใต้ของประเทศไล่จนถึงภาคเหนือ ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการชมดอกซากุระบานเต็มที่ในบริเวณกรุงโตเกียว คือช่วงราวปลายเดือนมีนาคมจนถึงต้นเดือนเมษายน อย่างไรก็ตาม การบานของดอกซากุระนั้นต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ อากาศต้องเปลี่ยนจากหนาวเป็นอบอุ่นจึงจะกระตุ้นให้ดอกซากุระนั้นบานได้ และระหว่างวันที่ 29 เมษายน ถึง 5 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นช่วง Golden Week ของชาวญี่ปุ่นที่จะได้หยุดพักผ่อนติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน Continue reading “Each year the festival season”