ภารกิจ

สร้างญี่ปุ่นให้เป็นประเทศท่องเที่ยว
ขยายแฟนของประเทศญี่ปุ่นไปทั่วโลก
และเป็นพลับขับเคลื่อนความเข้มแข็งของประเทศญี่ปุ่น

เหตุผลที่พวกเรามีตัวตันอยู่ในโลกนี้

GPD ของประเทศญี่ปุ่นอยู่ในอันดับ 2 ของโลก และในเดือนมกราคม 2011 ก็ตกอันดับไปเป็นที่ 3 ของโลก ซึ่งเป็นการตกอันดับครั้งแรกในรอบ 42 ปี

ในขณะที่ GDP ของประเทศในเอเชียกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ประเทศญี่ปุ่นนั้นกลับไม่สามารถเติบโตได้เช่นดังก่อน
จากสงครามผ่านมา 23 ปี ประเทศญี่ปุ่นสามารถขึ้นเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอันดับที่ 2 ของโลกได้
คนรุ่นก่อนพยายามก่อร่างสร้างประเทศ จนสามารถเติบโตมาเป็นประเทศที่น่าภาคภูมิใจในระดับโลกได้

และคนที่จะสร้างประเทศญี่ปุ่นในยุคต่อไป ก็คือพวกเราที่มีชีวิตอยู่ในตอนนี้

เราไม่สามารถพึ่งพาสินทรัพย์ที่คนรุ่นก่อนสร้างเอาไว้อย่างเดียวได้
ดังนั้น เพื่อสร้างประเทศญี่ปุ่นให้เป็นประเทศที่น่าภาคภูมิในในโลก พวกเราจึงมีภารกิจทำให้ประเทศนี้เป็นประเทศท่องเที่ยวให้ได้

เราจะขยายแฟนของประเทศญี่ปุ่นออกไปทั่วโลก

ด้วยปัญหาทางการเมือง ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ แต่ประเด็นทางการเมือง และอารมณ์เชิงลบของคนในประเทศเดียวกันนั้น ผมคิดว่าเป็นคนละประเด็นกัน

หากทำให้ชอบประเทศญี่ปุ่น หากทำให้เป็นแฟนของประเทศญี่ปุ่น ผ่านการท่องเที่ยวได้ แม้จะมีปัญหาทางด้านการเมือง แต่ในระดับประชาชนแล้วนั้น เราก็สามารถสร้างโลกที่สงบสุขกันได้ พวกเราคิดเช่นนั้น

เราจะเป็นพลับขับเคลื่อนความเข้มแข็งของประเทศญี่ปุ่น