ตามใจวัยเกษียณ

ส.ว. สูงวัย (สวยโว้ย)
เริ่มต้น ติดตามเราสิครับ

G-1 Vacation เป็นทัวร์ที่ดูแลคนสูงวัยมานาน จนได้รับการเรียกร้องจากลูกค้าให้เปิดทัวร์ที่เหมาะกับการเที่ยวแบบผู้สูงอายุหรือรูปแบบทัวร์ที่เน้นความสนุกความเหมาะสมกับผู้สูงอายุ และเข้าใจอย่างแท้จริง
การบริการของ G-1 Vacation เน้นความสดวกสะบายแบบสุดๆ
1.ช่างภาพมืออาชีพบริการถ่ายภาพตลอดเส้นทาง (มั่นใจได้ว่ามีภาพสวยๆกลับบ้านได้)
2.สนุกเฮฮากับวัยเดียวกัน (แนวรวมวัย)
3.อาหารอร่อยย่อยง่าย อาหารครบทุกเมื่อ(อาหารคลีน)
4.โปรแกรมทัวร์เน้นธรรมชาติ นั่งรถไม่เกิน 3 ช.ม (สบายๆไม่เหนื่อย)
5.ประกันสุภาพ และประกันอุบัติเหตุ (วงเงินสองล้านบาท)
6.ไม่มีป่อยอิสระ ดูแลทุกคนทุกวันเหมือลูกหลานพาเที่ยว
7.ลูกหลานสามารติดตามไปด้วยได้ไม่จำกัดอายุ
8.ที่พักเหมาะสมกับวัย เช่นเตียงนอนที่ลุกง่าย โรงแรมต้องมีลิพท์ ถ้าไม่มีก็ต้องมีคนยกกระเป๋าให้
9.รถโค้ชปรับอากาศ VIP ทุกที่นั่ง
10.ไกด์และหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดทริป (ในต่างประเทศ)
11.ใครๆก็้ไปได้ด้วยราคาเบาๆ

ติดต่อ อาร์ตี้ 065-464-5524


Pinkmoss Fuji

เกษียณพาเพลิน
ใคร ๆ ก็รู้ว่าการท่องเที่ยว เป็นการพักผ่อนที่น่าปรารถนารูปแบบหนึ่ง ที่เปิดโอกาสให้เราได้ผ่อนคลาย ได้สนุก ได้มีความสุข ได้ประสบการณ์ แต่ทราบไหมว่าการท่องเที่ยวยังมีข้อดีที่แอบซ่อนอยู่มากกว่านั้น โดยเฉพาะกับเราๆ ท่านๆ ที่เกษียณอายุจากงาน หรือเกษียณตัวเอง จากงานประจำ และมีเวลามากขึ้น การใช้เวลาไปเที่ยวจะช่วยส่งผลดีต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตแบบที่คาดไม่ถึงอีก อย่างน้อย

สวนโทนามิ
ยิ่งสูงวัย ยิ่งต้องไปเที่ยว
ปี 2563 ประเทศไทยจะเข้าสู่งสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ (complete aged society) คือผู้สูงอายุจะเพิ่มจำนวนเป็น 11 ล้านคน หรือร้อยละ 17 ของประชากรคนไทยทั้งประเทศ
G1VACATION เข้าใจความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มสูงวัย จึงได้ออกแบบทัวร์ที่ตอบสนองความต้องการอย่างตรงจุด
จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ รุ่น เกษียณ พาเพลิน เก๋าๆ

Japan alps เมือง Tateyama

รองรับสังคมสูงวัยวัยเกษียณ
ด้วยสังคมเข้ามาถึงสังคมผู้สูงวัยในอนาคต จำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับวัยหลังการเกษียณ หรือสูงวัย ถ้าไม่ปรับอาจนำไปสู่ปัญหาเกี่ยวกับการมีตัวตน เกี่ยวกับคุณค่าและความหมายในการใช้ชีวิตต่อไป ในประเทศไทยเริ่มก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยเริ่มตระหนักถึงความต้องการพิเศษของประชากรกลุ่มสำคัญนี้ จึงมีการคิดวางแผนเพื่อสนับสนุนดูแลคนสูงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยิ่งทุกวันนี้โลกของเรา ก้าวเข้าสู่วัยเกษียณหรือผู้สูงอายุ ภาวะเกษียณมักนำไปสู่ความโดดเดี่ยว ความว่างของชีวิตบั้นปลาย
ในหลายประเทศที่ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยจึงเริ่มมีการคิด ออกแบบและวางแผนเพื่อรองรับปัญหาทั้งทางร่างกายและจิตใจของคนชรา
มีการสร้างพื้นที่ส่วนกลางที่ผู้สูงอายุสามารถมาทำกิจกรรมร่วมกันได้ การออกมาทำกิจกรรมเป็นการลดความเหงาและป้องกันภาวะซึมเศร้า
พัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของผู้สูงอายุ (What works to promote emotional wellbeing in older people) การดูแลผู้สูงวัยโดยเน้นไปที่กิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาทั้งในเชิงกายภาพ เชิงสังคม เชิงจิตวิทยาและการรับรู้ (cognition)

 

Matsumoto Castle
กิจกรรมของผู้สูงอายุ
สร้างพื้นที่ของวัยเกษียณ(สูงอายุ)ให้เกิดขึ้นพื่อรองรับความต้องการในอนาคต ให้มีทางเลือกอีกทางที่เหมาะสมกับวัยและช่วยลดช้องว้างระหว่างวัยต่าง ๆได้สร้างความเข้าใจวัยเกษียณมายิ่งขึ้น
กิจกรรมของผู้สูงอายุ
1 ปลูกผักสวนครัว (สัมผัสธรรมชาติ)
2 ทำอาหาร (กิจกรรมทานอาหารรวมกัน)
3 ให้เขากับวัยอื่น (พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน)
4 ทำงานศิลปะ (สัมผัสความงดงานของสถานต่าง ๆ)
5 ออกกำลังกาย (ออกกำลงกายทุก ๆวันที่ออนทัวร์)
6 เล่นเกม (การละเล่นๆต่าง)


รถโค้ชปรับอากาศ VIP

การท่องเที่ยวตอบโจทย์ได้
การท่องเที่ยวตอบโจทย์ได้ทุกข้องของผู้สูงวัย เปิดความคิดใหม่ๆเจอปรสบการใหม่ๆ ได้ใช้ความคิด ออกกำลังกาย มีกิจกรรมรวมกัน ทานอาหารเป็นกลุ่มสัมผัสรสชาติใหม่ กลิ่นใหม่ๆ แต่งตัวสวยๆพบปะผู้คนได้คุยแลกเปลี่ยนประสบการของอดีต แก้ปันหาโรคซึมเศร้า อันไซเมอร