สุดว้าว กับกำแพงหิมะ

Nagoya Takayama Japan APL 5 วัน 3 คืน แอร์เอเชีย
12-16 พ.ค. 63
เริ่มต้น 29,900 บาท

เข้าถึงบรรยากาศบ้านเมืองสมัยเอโดะอย่างแท้จริง ที่เมือทาคายะมะ

สัมผัสเมืองกลิ่นไอ เมืองมรกดโลกชิราคาวาโกะ

เที่ยวชมงานเทศกาลดอกทิวลิป ประจำปีที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น

สุดว้าว กับกำแพงหิมะ ยุคิโนะโอทานิ

ขึ้นกระเช่ากระเช้าลอยฟ้าชินโฮตากะ และชมเขื่อนคุโรเบะ

สถาปัตยกรรม ปราสาทมัตสึโมโต้ ที่สวยที่สุดของปราสาท

นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมวันโอสุคนนอน

เพลิดเพลินกับศูนย์กลางการช้อปปิ้งย่าน โอเอซิส 21

“บริการถ่ายรูปตลอดเส้นทางโดยช่างกล้องมืออาชีพ”

กำหนดเดินทาง:

12 – 16 พ.ค. 63 29,900  Air Asia 095 464 5524

เพิ่มบริการพิเศษทุกทัวร์

1.มัคคุเทศก์ ประสบการณ์การทํางาน 20 ปีคอยบริการตลอดเส้นทางทัวร์
2.ช่างภาพมืออาชีพบริการถ่ายรูปให้ตลอดเส้นทาง

วันที่หนึ่ง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ โดยสายการบิน

Thai Air Asia XJ 638

วันที่สอง สนามบินนาโกย่า – เมืองเก่าทาคายามะ – ชิราคาวาโกะ – สวนดอกทิวลิปโทนามิ
วันที่สาม ทาเตยาม่า – กำแพงหิมะ ยูคิโนะโอทานิ – เขื่อนคุโระเบะ
วันที่สี่ ปราสาทมัตสึโมโต้ – โอสึคันนน – ย่านโอสึและย่นคามิมาเอซี – ย่านโอเอซิส 21
วันที่ห้า สนามบินนาโกย่า – ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิน

Thai Air Asia XJ 639

หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ
เทศกาลดอกทิวลิป Tonami Tulip Fair 2020
กำแพงหิมะ ยุคิโนะโอทานิ
กระเช้าลอยฟ้าชินโฮตากะ
เขื่อนคุโรเบะ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ matsumoto castleปราสาทมัตสึโมโต้

วัดโอสึคันนน
ย่านโอเอซิส 21
ย่านโอสึ-นาโกยา