ไหว้พระเชียงใหม่ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร เป็นวัดสำคัญคู่เมืองจอมทองและผู้เกิดปีชวดควรไปสักการะสักครั้ง

วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร เป็นวัดสำคัญคู่เมืองจอมทองและผู้เกิดปีชวดควรไปสักการะสักครั้ง เพราะเป็นที่ตั้งของ “พระธาตุศรีจอมทอง” อันเป็นพระธาตุประจำปีชวด ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระทักษิณโมลีธาตุ (พระธาตุส่วนที่เป็นพระเศียรเบื้องขวาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า) ตามประวัติเล่าว่า พระเจ้าอโศกมหาราช เป็นผู้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่ดอยจอมทอง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 218 ปัจจุบันพระธาตุถูกบรรจุไว้ในพระโกศ 5 ชั้น ตั้งอยู่ภายในพระวิหารจตุรมุข


ที่ตั้ง : อยู่ที่ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง
เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น.
เบอร์โทรศัพท์ : 053 342 184
เว็บไซต์ : www.watchomtong.org
เฟซบุ๊ก : วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร