สุดว้าว ซากุระบานที่โตเกียว งานเทศกาล คะวะซุ เฟลติวัล

Japan 5D3N by Thai Air Asia
เริ่มต้น 24,990 บาท

เที่ยวเกาะอีโนชิมะ คามาคุระ ชมปราสาทโอวาระ

นั่งรถไฟสายฮาโกเน่ โทซัง ชมธรรมชาติ

ชมซากุระบาน งานเทศกาล คะวะซุ เฟลติวัล

ชมพิธีชงชาญี่ปุ่นโบราณ SADO

สนุกเล่นสกี ฟูจิเทน สกี รีสอร์ท

อิสระเที่ยวช้อปปิ้งตามอัธยาศัยตลอดทั้งวัน

ไหว้พระขอพรวัดนาริตะ ชมหมู่บ้านนาริตะ

***พักโรงแรมระดับ 3+ ดาว***

กำหนดวันเดินทาง

ราคา สายการบิน

จอง

08-13 ก.พ.63

26,990 บาท Air Asia เต็ม

15-19 ก.พ.63

23,990 บาท Scook เต็ม
16-20 ก.พ.63 24,990 บาท Air Asia

095-464-5524 อาร์ตี้

เพิ่มบริการพิเศษทุกทัวร์
1.มัคคุเทศก์ ประสบการณ์การทํางาน20 ปีคอยบริการตลอดเส้นทางทัวร์
2.ช่างภาพมืออาชีพบริการถ่ายรูปให้ตลอดเส้นทาง

วันแรก   
กรุงเทพฯ   สนามบินดอนเมือง Thai Air Asia XJ 600
วันที่สอง   
สนามบินนาริตะ –คามาคุระ – เกาะอิโนชิมะ – ปราสาทโอวาระ – นั่งรถไฟสายฮาโกเน่ โทซัง
วันที่สาม   
คะวะซุ ซากุระ เฟสติวัล – เทศกาลตุ๊กตาแขวน สึรุชิ บินะ  –  ชมพิธีชงญี่ปุ่นโบราณ SADO -ฟูจิเทน สกีรีสอร์ท      
วันที่สี่   
อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์
วันที่ห้า
สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ  Thai Air Asia XJ 603   
เกาะเอะโนชิมะ
ปราสาทโอดาวาระ
รถไฟฮาโกเนะโทซัง
Kawazu-Sakura
ฟูจิเทน สกีรีสอร์ท
ฮินะ มัตสึริ เทศกาลวันเด็กผู้หญิง
พิธีชงชา SADO ชงชาแบบญี่ปุ่นโบราณ
อิสระเที่ยวช้อปปิ้งโตเกียว