KAWAZU SAKURA FESTIVAL 5D3N

Japan 5D3N by Thai Lion Air
Full
เริ่มต้น 19,990 บาท

เที่ยวเกาะอีโนชิมะ คามาคุระ ชมปราสาทโอวาระ
นั่งรถไฟสายฮาโกเน่ โทซัง
ชมซากุระบาน งานเทศกาล คะวะซุ เฟลติวัล
ชมเทศกาลตุ๊กตาแขวน สึรุชิบินะ
อิสระเที่ยวช้อปปิ้งตามอัธยาศัยตลอดทั้งวัน
ชมหมู่บ้านนาริตะ ไหว้พระขอพรวัดนาริตะ
“น้ำแร่อย่างดีบริการฟรีบนรถวันละ 1 ขวด”
***พักโรงแรมระดับ 3 ดาว ***

กำหนดวันเดินทาง

ราคา สายการบิน

จอง

08-13 ก.พ.63

26,990 บาท Air Asia 095-464-5524 อาร์ตี้

15-19 ก.พ.63

23,990 บาท Scook 095-464-5524 อาร์ตี้
16-20 ก.พ.63 14,990 บาท thai lion air

เต็ม

16-20 ก.พ.63 19,990 บาท Air Asia

095-464-5524 อาร์ตี้

เพิ่มบริการพิเศษทุกทัวร์
1.มัคคุเทศก์ ประสบการณ์การทํางาน20 ปีคอยบริการตลอดเส้นทางทัวร์
2.ช่างภาพมืออาชีพบริการถ่ายรูปให้ตลอดเส้นทาง

วันแรก   
กรุงเทพฯ   สนามบินดอนเมือง Thai Lion Air เที่ยวบิน SL 300    
วันที่สอง   
สนามบินนาริตะ –คามาคุระ – เกาะอิโนชิมะ – ปราสาทโอวาระ – นั่งรถไฟสายฮาโกเน่ โทซัง
วันที่สาม   
คะวะซุ ซากุระ เฟสติวัล – เทศกาลตุ๊กตาแขวน สึรุชิ บินะ  –  ฟูจิเทน สกีรีสอร์ท      
วันที่สี่   
อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์
วันที่ห้า
สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ  Thai Lion Air เที่ยวบิน SL 301    
พระใหญ่ไดบุตซึ (Kamakura Daibutsu หรือ The Great Buddha) เป็นพระพุทธรูปที่สำคัญที่สุดในเมืองคามาคุระ ตั้งอยู่ในวัดโคโตะกุอิน (Kotokuin Temple) พระพุทธรูปไดบุตซึมีความสูงถึง 13.35 เมตร น้ำหนัก 95 ตัน สร้างจากโลหะสำริด และทองแดง เป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่เป็นอันดับสองในญี่ปุ่น รองจากหลวงพ่อโต แห่งวัดโทไดจิ เมืองนารา
เอโนชิมะ  เป็นเกาะขนาดเล็ก ส่วนหนึ่งของเมืองฟูจิซาวะ จังหวัดคานางาวะ มีพื้นที่ประมาณ 4 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำคาตาเซะ ในอ่าวซางามิ การเดินทางไปสู่เกาะมีสะพานเชื่อมต่อระหว่างแผ่นดินใหญ่กับตัวเกาะ
ปราสาทโอดาวาระ (Odawara Castle) ตั้งอยู่ในจังหวัดคานากาว่า เป็นปราสาทที่มีชื่อเสียงอันเก่าแก่ โบราณสถานหลายแห่งได้รับการบูรณะขึ้นใหม่โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่หอปราการปราสาทซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของเมือง เนื่องจากมีความแข็งแรงทนทานสูงและมีภูมิหลังในเชิงประวัติศาสตร์ ปราสาทแห่งนี้จึงถูกยกให้เป็นหนึ่งใน 100 ปราสาทชื่อดังแห่งญี่ปุ่น
รถไฟสายฮาโกเน่โทซัง (Hakone Tozan Train) คือ รถไฟที่วิ่งให้บริการเส้นทางระหว่างฮาโกเน่ยุโมโตะ (Hakone-Yumoto) จนถึงโกระ (Gora) เนื่องจากเป็นรถไฟขึ้นเขา ผู้โดยสารจึงจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติทั้ง 4 ฤดูกาลจากหน้าต่างของขบวนรถไฟ และยังมีชื่อเสียงเรื่องระบบ Switchback ทำให้รถสามารถวิ่งขึ้นภูเขาอันแสนลาดชันได้
Kawazu-Sakura เทศกาลซากุระคาวาซุ เฟสติวัล ที่บานสะพรั่งกว่า 8,000 ต้น เลียบแม่น้ำคะวะซุกว่า 4 กิโลเมตร ขึ้นชื่อว่าเป็นซากุระที่ออกดอกบานเร็วที่สุดในแถบคันโต ซึ่งจะเริ่มบานช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ – ต้นเดือนมีนาคม นอกจากดอกซากุระแล้วยังมีนาโนฮานะดอกสีเหลืองบานใต้ต้นซากุระด้วย
เทศกาลฮินะมะสึริ หรือ วันเด็กผู้หญิง เป็นเทศกาลของชาวญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่โบราณ จัดขึ้นในวันที่ 3 มีนาคมของทุกปี เป็นเทศกาลที่รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมจีน ตามความเชื่อที่ว่าการปล่อยตุ๊กตาลงน้ำสามารถขจัดเคราะห์ร้ายให้ไปกับตุ๊กตาได้ แต่สำหรับประเทศญี่ปุ่นนั้น จะถือว่าเป็นเทศกาลของการอธิษฐานให้ลูกสาวมีความสุข พร้อมกับประสบความสำเร็จในชีวิต
ฟูจิเทนสกีรีสอร์ท (Fujiten Snow Resort) เป็นสกีรีสอร์ทเล็ก ๆ ตั้งอยู่บนฐานทิศเหนือของภูเขาไฟฟูจิ บริเวณทะเลสาบฟูจิทั้งห้า มีพื้นที่สำหรับผู้เริ่มต้นเล่นสกีในระยะ 500 เมตรแรกไปจนถึงระดับสูง และงพื้นที่สวนขนาดใหญ่สำหรับเด็กเล็ก สามารถเล่นรถเลื่อน หรือเรียนรู้การเล่นสกีขั้นต้น หรือเล่นหิมะได้ มีจุดมองวิวที่ดีในการชมภูเขา และบนฐานทางตอนใต้เป็นที่ตั้งของ Snow Town Yeti อีกด้วย