ส.ว. สูงวัย (สวยโว้ย)
ตามใจวัยเกษียณ

G-1 Vacation เป็นทัวร์ที่ดูแลคนสูงวัยมานาน จนได้รับการเรียกร้องจากลูกค้าให้เปิดทัวร์ที่เหมาะกับการเที่ยวแบบผู้สูงอายุหรือรูปแบบทัวร์ที่เน้นความสนุกความเหมาะสมกับผู้สูงอายุ และเข้าใจอย่างแท้จริง

JAPAN 5D3N
TOKYO KAMAKURA HAKONE 5D3N

ไหว้พระขอพร พระใหญ่ไดบุตสึ เมืองคามาคุระ ช้อปปิ้งคามาคุระ เที่ยวเกาะอีโนชิมะ นั่งรถไฟสายฮาโกเน่ เที่ยวปราสาทโอดาวะดะ เที่ยวช้อปปิ้งฮาโกเน่ยุโมโต ชินจูกุ ห้างอิออน นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาสากุสะ “น้ำแร่อย่างดีบริการฟรีบนรถวันละ 1 ขวด” ***พักโรงแรมระดับ 3+ ดาว***