TOKYO 5D3N
ศึกษาวัฒนธรรมประเทศญี่ปุ่น กลุ่มที่ 1

ศึกษาวัฒนธรรมประเทศญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน
วัฒนธรรมญี่ปุ่น
1.ศาสนาในญี่ปุ่น 2.วัฒนธรรม 3.ดนตรี 4.วรรณกรรม 5. การใช้ภาษากับระดับความสัมพันธ์ 6. วิธีการตอบปฏิเสธของคนญี่ปุ่นที่มีลักษณะเฉพา 7. การโค้ง 8. รับเชิญไปบ้านคนญี่ปุ่น 9. มารยาทเยี่ยมบ้านคนญี่ปุ่น 10. รองเท้า 11. มารยาทบนโต๊ะอาหาร 12. การส่งเสียงดัง
13.การแต่งกาย 14.ด้านความเชื่อ  15.ศาสนาของคนญี่ปุ่น 16.ตุ๊กตากับความเชื่อของชาวญี่ปุ่น 17.ภาษาของญี่ปุ่น

10-14 JAN 2020
Japan 5D3N
สุดว้าว ซากุระบานที่โตเกียว งานเทศกาล คะวะซุ เฟลติวัล

เที่ยวเกาะอีโนชิมะ คามาคุระ ชมปราสาทโอวาระ
นั่งรถไฟสายฮาโกเน่ โทซัง ชมธรรมชาติ
ชมซากุระบาน งานเทศกาล คะวะซุ เฟลติวัล
ชมพิธีชงญี่ปุ่นโบราณ SADO
สนุกเล่นสกี ฟูจิเทน สกี รีสอร์ท
อิสระเที่ยวช้อปปิ้งตามอัธยาศัยตลอดทั้งวัน
ไหว้พระขอพรวัดนาริตะ ชมหมู่บ้านนาริตะ
***พักโรงแรมระดับ 3+ ดาว***

เพิ่มบริการพิเศษทุกทัวร์
*** ช่างภาพมืออาชีพบริการถ่ายรูปให้ตลอดเส้นทาง ***

Japan 5D3N
TOKYO NEW YEAR LIGHT UP FUJI SKI RESORT 5D3N By Nok Scoot

ชมวิวฟูจิ ทะเลสาบคาวากุจิโกะ  SHOP DUTY FEE FUJI  ชมพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น
น้ำใส  ออนเซ็น  เล่นสกี ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท  ศาลเจ้าฟูจิซัง
ชมประดับไฟปีใหม่ ห้างคาเรทต้า  อิสระเที่ยวช้อปปิ้ง 1 วันเต็ม
วัดนาริตะ  หมู่บ้านนาริตะ ชมการแล่ปลาไหล  อิออน
ดีบริการฟรีบนรถ 1 ขวด”
โรงแรมระดับ 3+ ดาว***

Japan 5D3N
KAWAZU SAKURA FESTIVAL 5D3N

เที่ยวเกาะอีโนชิมะ คามาคุระ ชมปราสาทโอวาระ
นั่งรถไฟสายฮาโกเน่ โทซัง
ชมซากุระบาน งานเทศกาล คะวะซุ เฟลติวัล
ชมเทศกาลตุ๊กตาแขวน สึรุชิบินะ
อิสระเที่ยวช้อปปิ้งตามอัธยาศัยตลอดทั้งวัน
ชมหมู่บ้านนาริตะ ไหว้พระขอพรวัดนาริตะ
“น้ำแร่อย่างดีบริการฟรีบนรถวันละ 1 ขวด”
***พักโรงแรมระดับ 3 ดาว ***

Full
Japan 5D3N
TOKYO NEW YEAR LIGHT UP FUJI SKI RESORT 5D3N By Air Asia

ชมวิวฟูจิ ทะเลสาบคาวากุจิโกะ  SHOP DUTY FEE FUJI  ชมพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น
น้ำใส  ออนเซ็น  เล่นสกี ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท  ศาลเจ้าฟูจิซัง
ชมประดับไฟปีใหม่ ห้างคาเรทต้า  อิสระเที่ยวช้อปปิ้ง 1 วันเต็ม
วัดนาริตะ  หมู่บ้านนาริตะ ชมการแล่ปลาไหล  อิออน
ดีบริการฟรีบนรถ 1 ขวด”
โรงแรมระดับ 3+ ดาว***

JAPAN 5D3N
HOKKAIDO TOYAKO SKI 5D3N BY XJ

“สัมผัสหิมะ ณ ลานสกี ทะคิโนะ สุสุรัน และนิเซโกะ ชมบรรยากาศภูเขาไฟโชวะชินซัน นั่งกระเช้าชมวิว 360 องศา ภูเขาไฟอุซุ เที่ยวชมโอตารุ ชมพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ช้อปปิ้งถนนซาไกมาจิ โรงงานช็อคโกแลต ชูซุกิโนะ” เที่ยวอิสระ 1 วันเต็ม ซัปโปโร “น้ำแร่อย่างดีบริการฟรีบนรถ” ***พักโรงแรมระดับ 3 ดาว***