Japan 5D3N
TOKYO NEW YEAR LIGHT UP FUJI SKI RESORT 5D3N By Nok Scoot

ชมวิวฟูจิ ทะเลสาบคาวากุจิโกะ  SHOP DUTY FEE FUJI  ชมพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น
น้ำใส  ออนเซ็น  เล่นสกี ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท  ศาลเจ้าฟูจิซัง
ชมประดับไฟปีใหม่ ห้างคาเรทต้า  อิสระเที่ยวช้อปปิ้ง 1 วันเต็ม
วัดนาริตะ  หมู่บ้านนาริตะ ชมการแล่ปลาไหล  อิออน
ดีบริการฟรีบนรถ 1 ขวด”
โรงแรมระดับ 3+ ดาว***

Japan 5D3N
TOKYO NEW YEAR LIGHT UP FUJI SKI RESORT 5D3N By Air Asia

ชมวิวฟูจิ ทะเลสาบคาวากุจิโกะ  SHOP DUTY FEE FUJI  ชมพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น
น้ำใส  ออนเซ็น  เล่นสกี ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท  ศาลเจ้าฟูจิซัง
ชมประดับไฟปีใหม่ ห้างคาเรทต้า  อิสระเที่ยวช้อปปิ้ง 1 วันเต็ม
วัดนาริตะ  หมู่บ้านนาริตะ ชมการแล่ปลาไหล  อิออน
ดีบริการฟรีบนรถ 1 ขวด”
โรงแรมระดับ 3+ ดาว***

JAPAN 5D4N
AOMORI TOHOKU JAPAN AUTUMN

เถาหยวน อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทเป) เซนได ญี่ปุ่น ปราสาทอาโอบะ วัดยามาเดระ หมู่บ้านกินซัน ออนเซน หุบเขานารุโกะ หมู่บ้านงานแฮนเมด โมริโอกะ นั่งกระเช้าลอยฟ้าฮักโกดะ ทะเลสาบโทวะดะ พิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านเนบูตะ ตลาดปลาฟูรุคาวะ สนามบินเซนได สนามบินเถาหยวน อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทเป)

JAPAN 4D3N
AUTUMN FUJI TOKYO 4D3N BY XJ

นาริตะ วัดอาซากุสุ ชมวัฒนธรรมการชงชาญี่ปุ่น (SADO) โมมิจิ ไคโร อุโมงค์ใบเมเบิ้ล หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 ช้อปปิ้งอิสระตามอัธยาศัย เทศการชมใบแปะก๊วย วัดนาริตะ หมุ่บ้านนาริตะ (ชมการแล่ปลาไหล) อิออน มอลล์

16-20 พ.ย.62, 23-27 พ.ย.62, 25-29 พ.ย.62
JAPAN 5D3N
AUTUMN KYUSHU PEBU 5D3N BY XJ

ฟุกุโอกะ คิตะคิวชู โมจิโกะ เรโทร สะพานคังมอน หมู่บ้านยูฟูอิน ทะเลสาบคิรินโกะ บ่อนรก จิโกกุ เมกุริ ศาลเจ้าดาไซฟุ คาแนลซิตี้ฮากาตะ ฟุกุโอกะ อิสระเที่ยวช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

16-20 พ.ย.62, 23-27 พ.ย.62, 30 พ.ย - 04 ธ.ค. 62
JAPAN 4D3N
AUTUMN NAGOYA TAKAYAMA 4 DAY 3 NIGHT BY XJ

เที่ยวนาโกย่า ชมใบไม้เปลี่ยนสี ที่โครังเค เที่ยววัดญี่ปุ่น ไทย นิตไทจิ ชมเมืองสายน้ำบริสุทธิ์ งุโจฮาจิมัง ชมบ้านทรงกัสโซ ชิระคาวะโกะ เยืยมที่ว่าการเมืองทาคายาม่า ช้อปปิ้งย่านโอสึ อิสระเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วันเต็ม “น้ำแร่อย่างดีบริการฟรีบนรถ 1 ขวด” ***พักโรงแรมระดับ 3+ ดาว***

16-20 พ.ย.62, 17-21 พ.ย.62, 23-27 พ.ย.62
JAPAN 5D4N
SENDAI TOHOKU JAPAN AUTUMN

หลวงพ่อโต เมืองอุชิคุ วัดชิระมิซุ อะมิดะโด ปราสาทอาโอบ หมู่บ้านกินซัน ออนเซน ยามาเดระ ทะเลสาบอินาวาชิโระ หมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณโออูจิจูคุ โกะริวโอเคียว เมืองคาวาโกเอะ ย่านเมืองเก่า คาวาโกเอะ ตรอกลูกกวาด มหานครโตเกียว อิสระตลอดทั้งวัน ไกด์แนะนำสถานที่เที่ยวตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้คุ้มค่า

02-06 พ.ย.62, 17-21 พ.ย.62, 23-27 พ.ย.62