สุดว้าว ซากุระบานที่โตเกียว งานเทศกาล คะวะซุ เฟลติวัล

เที่ยวเกาะอีโนชิมะ คามาคุระ ชมปราสาทโอวาระ

นั่งรถไฟสายฮาโกเน่ โทซัง ชมธรรมชาติ

ชมซากุระบาน งานเทศกาล คะวะซุ เฟลติวัล

ชมพิธีชงชาญี่ปุ่นโบราณ SADO

สนุกเล่นสกี ฟูจิเทน สกี รีสอร์ท

อิสระเที่ยวช้อปปิ้งตามอัธยาศัยตลอดทั้งวัน

ไหว้พระขอพรวัดนาริตะ ชมหมู่บ้านนาริตะ

***พักโรงแรมระดับ 3+ ดาว***

กำหนดวันเดินทาง

ราคา สายการบิน

จอง

08-13 ก.พ.63

26,990 บาท Air Asia เต็ม

15-19 ก.พ.63

23,990 บาท Scook เต็ม
16-20 ก.พ.63 24,990 บาท Air Asia

095-464-5524 อาร์ตี้

เพิ่มบริการพิเศษทุกทัวร์
1.มัคคุเทศก์ ประสบการณ์การทํางาน20 ปีคอยบริการตลอดเส้นทางทัวร์
2.ช่างภาพมืออาชีพบริการถ่ายรูปให้ตลอดเส้นทาง

วันแรก   
กรุงเทพฯ   สนามบินดอนเมือง Thai Air Asia XJ 600
วันที่สอง   
สนามบินนาริตะ –คามาคุระ – เกาะอิโนชิมะ – ปราสาทโอวาระ – นั่งรถไฟสายฮาโกเน่ โทซัง
วันที่สาม   
คะวะซุ ซากุระ เฟสติวัล – เทศกาลตุ๊กตาแขวน สึรุชิ บินะ  –  ชมพิธีชงญี่ปุ่นโบราณ SADO -ฟูจิเทน สกีรีสอร์ท      
วันที่สี่   
อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์
วันที่ห้า
สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ  Thai Air Asia XJ 603   
เกาะเอะโนชิมะ
ปราสาทโอดาวาระ
รถไฟฮาโกเนะโทซัง
Kawazu-Sakura
ฟูจิเทน สกีรีสอร์ท
ฮินะ มัตสึริ เทศกาลวันเด็กผู้หญิง
พิธีชงชา SADO ชงชาแบบญี่ปุ่นโบราณ
อิสระเที่ยวช้อปปิ้งโตเกียว