AUTUMN KYUSHU PEBU 5D3N BY XJ

JAPAN 5D3N D7
16-20 พ.ย.62, 23-27 พ.ย.62, 30 พ.ย - 04 ธ.ค. 62
เริ่มต้น 22,890.-

ฟุกุโอกะ คิตะคิวชู โมจิโกะ เรโทร สะพานคังมอน หมู่บ้านยูฟูอิน ทะเลสาบคิรินโกะ บ่อนรก จิโกกุ เมกุริ ศาลเจ้าดาไซฟุ คาแนลซิตี้ฮากาตะ ฟุกุโอกะ อิสระเที่ยวช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ฟุกุโอกะ คิตะคิวชู โมจิโกะ เรโทร สะพานคังมอน หมู่บ้านยูฟูอิน ทะเลสาบคิรินโกะ บ่อนรก จิโกกุ เมกุริ ศาลเจ้าดาไซฟุ คาแนลซิตี้ฮากาตะ ฟุกุโอกะ อิสระเที่ยวช้อปปิ้งตามอัธยาศัย