AUTUMN NAGOYA TAKAYAMA 4 DAY 3 NIGHT BY XJ

JAPAN 4D3N D7
16-20 พ.ย.62, 17-21 พ.ย.62, 23-27 พ.ย.62
เริ่มต้น 23,880.-

เที่ยวนาโกย่า ชมใบไม้เปลี่ยนสี ที่โครังเค เที่ยววัดญี่ปุ่น ไทย นิตไทจิ ชมเมืองสายน้ำบริสุทธิ์ งุโจฮาจิมัง ชมบ้านทรงกัสโซ ชิระคาวะโกะ เยืยมที่ว่าการเมืองทาคายาม่า ช้อปปิ้งย่านโอสึ อิสระเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วันเต็ม “น้ำแร่อย่างดีบริการฟรีบนรถ 1 ขวด” ***พักโรงแรมระดับ 3+ ดาว***

เที่ยวนาโกย่า ชมใบไม้เปลี่ยนสี ที่โครังเค เที่ยววัดญี่ปุ่น ไทย นิตไทจิ ชมเมืองสายน้ำบริสุทธิ์ งุโจฮาจิมัง ชมบ้านทรงกัสโซ ชิระคาวะโกะ เยืยมที่ว่าการเมืองทาคายาม่า ช้อปปิ้งย่านโอสึ อิสระเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วันเต็ม “น้ำแร่อย่างดีบริการฟรีบนรถ 1 ขวด” ***พักโรงแรมระดับ 3+ ดาว***