HOKKAIDO SREIES 4D3N BY TG

JAPAN 4D3N TG
-
เริ่มต้น -

ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ โทมิตะ ฟาร์ม ชมความงามน้ำตกกิงกะ ริวเซ สัมผัสความเย็นถ้ำน้ำแข็งไอซ์พาวิลเลียน อิสระเที่ยวช้อปปิ้งใจเมืองซัปโปโร “น้ำแร่อย่างดีบริการฟรีบนรถวันละ 1 ขวด” ***พักโรงแรมซัปโปโร 2 คืนเต็ม***

ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ โทมิตะ ฟาร์ม ชมความงามน้ำตกกิงกะ ริวเซ สัมผัสความเย็นถ้ำน้ำแข็งไอซ์พาวิลเลียน อิสระเที่ยวช้อปปิ้งใจเมืองซัปโปโร “น้ำแร่อย่างดีบริการฟรีบนรถวันละ 1 ขวด” ***พักโรงแรมซัปโปโร 2 คืนเต็ม***