HOKKAIDO TOYAKO SKI 5D3N BY XJ

JAPAN 5D3N XJ
26-30 ม.ค.63, 27-31 ม.ค.63, 01-04 ก.พ.63, 08-12 ก.พ.63, 9-13 ก.พ.63, 10-14 ก.พ.63, 15-19 ก.พ.63, 16-20 ก.พ.63, 17-21 ก.พ.63, 22-26 ก.พ.63, 23-27 ก.พ.63, 24-28 ก.พ.63
เริ่มต้น 28,740.-

สัมผัสหิมะ ณ ลานสกี ทะคินะ สุสุรัน และนิเซโกะ ชมบรรยากาศภูเขาไฟโชวะชินซัน นั่งกระเช้าชมวิว 360 องศา ภูเขาไฟอุซุ เที่ยวชมโอตารุ ชมพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ช้อปปิ้งถนนซาไกมาจิ โรงงานช็อคโกแลต เที่ยวชมงานเทศกาลน้ำแข็ง Shikotsu Ice Festival เที่ยวอิสระ 1 วันเต็ม ซัปโปโร น้ำแร่อย่างดีบริการฟรีบนรถ ***พักโรงแรมระดับ 3 ดาว***

สัมผัสหิมะ ณ ลานสกี ทะคินะ สุสุรัน และนิเซโกะ ชมบรรยากาศภูเขาไฟโชวะชินซัน นั่งกระเช้าชมวิว 360 องศา ภูเขาไฟอุซุ เที่ยวชมโอตารุ ชมพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ช้อปปิ้งถนนซาไกมาจิ โรงงานช็อคโกแลต เที่ยวชมงานเทศกาลน้ำแข็ง Shikotsu Ice Festival เที่ยวอิสระ 1 วันเต็ม ซัปโปโร น้ำแร่อย่างดีบริการฟรีบนรถ ***พักโรงแรมระดับ 3 ดาว***