NAGOYA TAKAYAMA KYOTO OSAKA BY XJ

JAPAN 5D4N XJ
-
เริ่มต้น -

นานาชาติซูบุเซ็นแทรร์ นาโกยา นานาชาติซูบุเซ็นแทรร์ นาโกยา ศารเจ้าอัสสึ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ที่ว่าการอำเภอ เมือง ทาคายาม่า ซันมาชิซูจิ เมืองงุโจฮาจิมัง ศารเจ้าฟูจิมิ อินาริ ศารเจ้าเกียวโต เข้าวิธีชงชา แต่กายชุดกิโมโน อิสระตลอดทั้งวันเที่ยวตามอัธยาศัย วัดคิงกะกุจิ อาราชิยามะ สะพานโทเตสึเคียว สวนป่าไผ่

นานาชาติซูบุเซ็นแทรร์ นาโกยา นานาชาติซูบุเซ็นแทรร์ นาโกยา ศารเจ้าอัสสึ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ที่ว่าการอำเภอ เมือง ทาคายาม่า ซันมาชิซูจิ เมืองงุโจฮาจิมัง ศารเจ้าฟูจิมิ อินาริ ศารเจ้าเกียวโต เข้าวิธีชงชา แต่กายชุดกิโมโน อิสระตลอดทั้งวันเที่ยวตามอัธยาศัย วัดคิงกะกุจิ อาราชิยามะ สะพานโทเตสึเคียว สวนป่าไผ่