SENDAI TOHOKU JAPAN AUTUMN

JAPAN 5D4N FD
02-06 พ.ย.62, 17-21 พ.ย.62, 23-27 พ.ย.62
เริ่มต้น 23,800.-

หลวงพ่อโต เมืองอุชิคุ วัดชิระมิซุ อะมิดะโด ปราสาทอาโอบ หมู่บ้านกินซัน ออนเซน ยามาเดระ ทะเลสาบอินาวาชิโระ หมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณโออูจิจูคุ โกะริวโอเคียว เมืองคาวาโกเอะ ย่านเมืองเก่า คาวาโกเอะ ตรอกลูกกวาด มหานครโตเกียว อิสระตลอดทั้งวัน ไกด์แนะนำสถานที่เที่ยวตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้คุ้มค่า

หลวงพ่อโต เมืองอุชิคุ วัดชิระมิซุ อะมิดะโด ปราสาทอาโอบ หมู่บ้านกินซัน ออนเซน ยามาเดระ ทะเลสาบอินาวาชิโระ หมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณโออูจิจูคุ โกะริวโอเคียว เมืองคาวาโกเอะ ย่านเมืองเก่า คาวาโกเอะ ตรอกลูกกวาด มหานครโตเกียว อิสระตลอดทั้งวัน ไกด์แนะนำสถานที่เที่ยวตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้คุ้มค่า