JAPAN 5D3N
SAPPORO SNOW FESTIVAL HAKODATE 5D3N

ชมเมืองเอโดะโบราณ ณ หมู่บ้าน ดาเตะจิไดมุระ ชมวิวทะเลสาบโทยะ ณ จุดชมวิวไซโล นั่งรถกระเช้าชมเมืองบนยอดเขาฮาโกดาเตะ เดินเล่นช้อปปิ้งโกดังอิฐแดงริมน้ำ สัมผัสตลาดเช้าฮาโกดะเตะ สนุกเล่นสกี ณ ลานสกี ทะคิโนะ สุสุรัน ชมประติมากรรมน้ำแข็ง งานเทศกาลเฮียดโต ณ ทะเลสาบชิโคสึชิ อิสระเที่ยว งานเทศกาลหิมะซัปโปโร เทศกาลหิมะซัปโปโร ประจำปี 2020

JAPAN 5D3N
HOKKAIDO TOYAKO SKI 5D3N BY XJ

“สัมผัสหิมะ ณ ลานสกี ทะคิโนะ สุสุรัน และนิเซโกะ ชมบรรยากาศภูเขาไฟโชวะชินซัน นั่งกระเช้าชมวิว 360 องศา ภูเขาไฟอุซุ เที่ยวชมโอตารุ ชมพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ช้อปปิ้งถนนซาไกมาจิ โรงงานช็อคโกแลต ชูซุกิโนะ” เที่ยวอิสระ 1 วันเต็ม ซัปโปโร “น้ำแร่อย่างดีบริการฟรีบนรถ” ***พักโรงแรมระดับ 3 ดาว***

JAPAN 5D3N
HOKKAIDO TOYAKO SKI 5D3N BY XJ

สัมผัสหิมะ ณ ลานสกี ทะคินะ สุสุรัน และนิเซโกะ ชมบรรยากาศภูเขาไฟโชวะชินซัน นั่งกระเช้าชมวิว 360 องศา ภูเขาไฟอุซุ เที่ยวชมโอตารุ ชมพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ช้อปปิ้งถนนซาไกมาจิ โรงงานช็อคโกแลต เที่ยวชมงานเทศกาลน้ำแข็ง Shikotsu Ice Festival เที่ยวอิสระ 1 วันเต็ม ซัปโปโร น้ำแร่อย่างดีบริการฟรีบนรถ ***พักโรงแรมระดับ 3 ดาว***

26-30 ม.ค.63, 27-31 ม.ค.63, 01-04 ก.พ.63, 08-12 ก.พ.63, 9-13 ก.พ.63, 10-14 ก.พ.63, 15-19 ก.พ.63, 16-20 ก.พ.63, 17-21 ก.พ.63, 22-26 ก.พ.63, 23-27 ก.พ.63, 24-28 ก.พ.63
JAPAN 4D3N
HOKKAIDO SREIES 4D3N BY TG

ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ โทมิตะ ฟาร์ม ชมความงามน้ำตกกิงกะ ริวเซ สัมผัสความเย็นถ้ำน้ำแข็งไอซ์พาวิลเลียน อิสระเที่ยวช้อปปิ้งใจเมืองซัปโปโร “น้ำแร่อย่างดีบริการฟรีบนรถวันละ 1 ขวด” ***พักโรงแรมซัปโปโร 2 คืนเต็ม***

-