Nagoya Takayama Japan APL 5 วัน 3 คืน
สุดว้าว กับกำแพงหิมะ

สัมผัสเมืองกลิ่นไอ เมืองมรดกโลกชิราคาวาโกะ
เที่ยวชมงานเทศกาลดอกทิวลิป ประจำปีที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น
สุดว้าว กับกำแพงหิมะ ยุคิโนะโอทานิ
ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าชินโฮตากะ และชมเขื่อนคุโรเบะ
นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมที่วัดโอสุคันนน
เพลิดเพลินกับศูนย์กลางการช้อปปิ้งย่านโอเอซิส 21

12-16 พ.ค. 63
JAPAN 5D4N
NAGOYA TAKAYAMA KYOTO OSAKA BY XJ

นานาชาติซูบุเซ็นแทรร์ นาโกยา นานาชาติซูบุเซ็นแทรร์ นาโกยา ศารเจ้าอัสสึ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ที่ว่าการอำเภอ เมือง ทาคายาม่า ซันมาชิซูจิ เมืองงุโจฮาจิมัง ศารเจ้าฟูจิมิ อินาริ ศารเจ้าเกียวโต เข้าวิธีชงชา แต่กายชุดกิโมโน อิสระตลอดทั้งวันเที่ยวตามอัธยาศัย วัดคิงกะกุจิ อาราชิยามะ สะพานโทเตสึเคียว สวนป่าไผ่

-
JAPAN 4D3N
AUTUMN NAGOYA TAKAYAMA 4 DAY 3 NIGHT BY XJ

เที่ยวนาโกย่า ชมใบไม้เปลี่ยนสี ที่โครังเค เที่ยววัดญี่ปุ่น ไทย นิตไทจิ ชมเมืองสายน้ำบริสุทธิ์ งุโจฮาจิมัง ชมบ้านทรงกัสโซ ชิระคาวะโกะ เยืยมที่ว่าการเมืองทาคายาม่า ช้อปปิ้งย่านโอสึ อิสระเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วันเต็ม “น้ำแร่อย่างดีบริการฟรีบนรถ 1 ขวด” ***พักโรงแรมระดับ 3+ ดาว***

16-20 พ.ย.62, 17-21 พ.ย.62, 23-27 พ.ย.62