ส.ว. สูงวัย (สวยโว้ย)
ตามใจวัยเกษียณ

G-1 Vacation เป็นทัวร์ที่ดูแลคนสูงวัยมานาน จนได้รับการเรียกร้องจากลูกค้าให้เปิดทัวร์ที่เหมาะกับการเที่ยวแบบผู้สูงอายุหรือรูปแบบทัวร์ที่เน้นความสนุกความเหมาะสมกับผู้สูงอายุ และเข้าใจอย่างแท้จริง

Japan 5D3N
สุดว้าว ซากุระบานที่โตเกียว งานเทศกาล คะวะซุ เฟลติวัล

เที่ยวเกาะอีโนชิมะ คามาคุระ ชมปราสาทโอวาระ
นั่งรถไฟสายฮาโกเน่ โทซัง ชมธรรมชาติ
ชมซากุระบาน งานเทศกาล คะวะซุ เฟลติวัล
ชมพิธีชงญี่ปุ่นโบราณ SADO
สนุกเล่นสกี ฟูจิเทน สกี รีสอร์ท
อิสระเที่ยวช้อปปิ้งตามอัธยาศัยตลอดทั้งวัน
ไหว้พระขอพรวัดนาริตะ ชมหมู่บ้านนาริตะ
***พักโรงแรมระดับ 3+ ดาว***

เพิ่มบริการพิเศษทุกทัวร์
*** ช่างภาพมืออาชีพบริการถ่ายรูปให้ตลอดเส้นทาง ***

Japan 5D3N
TOKYO NEW YEAR LIGHT UP FUJI SKI RESORT 5D3N By Nok Scoot

ชมวิวฟูจิ ทะเลสาบคาวากุจิโกะ  SHOP DUTY FEE FUJI  ชมพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น
น้ำใส  ออนเซ็น  เล่นสกี ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท  ศาลเจ้าฟูจิซัง
ชมประดับไฟปีใหม่ ห้างคาเรทต้า  อิสระเที่ยวช้อปปิ้ง 1 วันเต็ม
วัดนาริตะ  หมู่บ้านนาริตะ ชมการแล่ปลาไหล  อิออน
ดีบริการฟรีบนรถ 1 ขวด”
โรงแรมระดับ 3+ ดาว***

Japan 5D3N
KAWAZU SAKURA FESTIVAL 5D3N

เที่ยวเกาะอีโนชิมะ คามาคุระ ชมปราสาทโอวาระ
นั่งรถไฟสายฮาโกเน่ โทซัง
ชมซากุระบาน งานเทศกาล คะวะซุ เฟลติวัล
ชมเทศกาลตุ๊กตาแขวน สึรุชิบินะ
อิสระเที่ยวช้อปปิ้งตามอัธยาศัยตลอดทั้งวัน
ชมหมู่บ้านนาริตะ ไหว้พระขอพรวัดนาริตะ
“น้ำแร่อย่างดีบริการฟรีบนรถวันละ 1 ขวด”
***พักโรงแรมระดับ 3 ดาว ***

Full
Japan 5D3N
TOKYO NEW YEAR LIGHT UP FUJI SKI RESORT 5D3N By Air Asia

ชมวิวฟูจิ ทะเลสาบคาวากุจิโกะ  SHOP DUTY FEE FUJI  ชมพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น
น้ำใส  ออนเซ็น  เล่นสกี ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท  ศาลเจ้าฟูจิซัง
ชมประดับไฟปีใหม่ ห้างคาเรทต้า  อิสระเที่ยวช้อปปิ้ง 1 วันเต็ม
วัดนาริตะ  หมู่บ้านนาริตะ ชมการแล่ปลาไหล  อิออน
ดีบริการฟรีบนรถ 1 ขวด”
โรงแรมระดับ 3+ ดาว***

JAPAN 5D3N
TOKYO KAMAKURA HAKONE 5D3N

ไหว้พระขอพร พระใหญ่ไดบุตสึ เมืองคามาคุระ ช้อปปิ้งคามาคุระ เที่ยวเกาะอีโนชิมะ นั่งรถไฟสายฮาโกเน่ เที่ยวปราสาทโอดาวะดะ เที่ยวช้อปปิ้งฮาโกเน่ยุโมโต ชินจูกุ ห้างอิออน นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาสากุสะ “น้ำแร่อย่างดีบริการฟรีบนรถวันละ 1 ขวด” ***พักโรงแรมระดับ 3+ ดาว***

JAPAN 4D3N
TOKYO HITASHINAKA 4D3N BY XJ

ชมทุ่งต้นโคเชีย “ฮิตาชินากะ” วัดพระใหญ่ปรางยืน “อุชิอุ ไดบุสสึ” อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น ช้อปปิ้งเอ้าท์เลต “อามิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลต” และ “อิออน มอลล์” ไหว้พระขอพร “วัดนาริตะ” เดินชมซื้อสินค้าที่ระลึก “หมู่บ้านนาริตะ” ชมวิว “ภูเขาไฟฟูจิ” แวะชมน้ำใสหมู่บ้าน “โอชิโนะฮักไก” เดินเที่ยวเกาะ “อีโนชิมะ” เดินซื้อของฝาก “ถนนอะเส คามาคุระ” ก่อนกลับ ช้อปปิ้งชินจูกุ “น้ำแร่อย่างดีบริการฟรีบนรถ 1 ขวด” ***พักโรงแรมระดับ 3+ ดาว***

สิงหาคม - กันยายน 62
JAPAN 5D4N
SENDAI TOHOKU JAPAN AUTUMN

หลวงพ่อโต เมืองอุชิคุ วัดชิระมิซุ อะมิดะโด ปราสาทอาโอบ หมู่บ้านกินซัน ออนเซน ยามาเดระ ทะเลสาบอินาวาชิโระ หมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณโออูจิจูคุ โกะริวโอเคียว เมืองคาวาโกเอะ ย่านเมืองเก่า คาวาโกเอะ ตรอกลูกกวาด มหานครโตเกียว อิสระตลอดทั้งวัน ไกด์แนะนำสถานที่เที่ยวตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้คุ้มค่า

02-06 พ.ย.62, 17-21 พ.ย.62, 23-27 พ.ย.62