HOKKAIDO TOYAKO SKI 5D3N By Air Asia (เทศกาลน้ำแข็ง Shikotsu Ice Festival)

Japan 5D3N By Air Asia
เริ่มต้น 29,990 บาท

ฮกไกโด เดิมเรียก เอโซะ เป็นชื่อจังหวัดและเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับสองในประเทศญี่ปุ่น รองจากเกาะฮนชูโดยมีอุโมงค์เซกังเชื่อมถึงกัน นอกจากนี้ฮกไกโดยังเป็นเขตการปกครอง ซึ่งประกอบไปด้วยหมู่เกาะ โดยมีเกาะฮกไกโดเป็นศูนย์กลาง

สัมผัสหิมะ ณ ลานสกี ทะคินะ สุสุรัน และนิเซโกะ ชมบรรยากาศภูเขาไฟโชวะชินซัน

นั่งกระเช้าชมวิว 360 องศา ภูเขาไฟอุซุ เที่ยวชมโอตารุ ชมพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี

ช้อปปิ้งถนนซาไกมาจิ โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ

เที่ยวชมงานเทศกาลน้ำแข็ง Shikotsu Ice Festival

เที่ยวอิสระซัปโปโร 1 วันเต็ม

 น้ำแร่อย่างดีบริการฟรีบนรถ

***พักโรงแรมระดับ 3 ดาว***

วันที่หนึ่ง กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง) โดยสายการบิน Thai Air Asia เที่ยวบินที่ XJ 620
วันที่สอง สนามบินซิโตเซะ – ลานสกีทาคิโนะ ซุซุรัน – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกคุดานิ – ภูเขาไฟโชวะชินชัน – นั่งกระเช้าชมภูเขาไฟอุซุชัง
วันที่สาม เมืองนิเสะโกะ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ถนนซาไกมาจิ – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – งานเทศกาลน้ำแข็ง Shikotsu Ice Festival
วันที่สี่ อิสระเที่ยวช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบริการ)
วันที่ห้า สนามบินชิโตเซะ – สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน Air Asia X เที่ยวบินที่ XJ 621
ลานสกี ทะคิโนะ สุสุรัน (Takino Suzuran) ที่แห่งนี้เป็นสวนสาธารณขนาดใหญ่ของเมืองซัปโปโร เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่ต่าง ๆ มากมาย ไม่เสียค่าใช้จ่าย และยังมีบริการให้เช่ารองเท้า เล่นสกี ห่วงยางหิมะ อุปกรณ์การเล่นสกีและสโนบอร์ด แนะนำสำหรับผู้ที่ยังเป็นมือใหม่ในการเล่นสกีและสโนบอร์ด เพราะมีระดับการเล่นหลายระดับตั้งแต่ง่ายไปจนถึงยาก อุปกรณ์เล่นสกีมีบริการให้เช่า (เสียค่าใช้จ่าย) และสามารถนั่งกระเช้าขึ้นไปยังภูเขาด้านบนได้อีกด้วย
หุบเขาจิโกคุดาหนิ (Jigokudani) หรือเรียกอีกอย่างว่า หุบเขานรก อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ Shikotsu-Toya เมือง Noboribetsu ที่เรียกว่าหุบเขานรกนั้นเพราะที่นี่มีทั้งบ่อโคลนและบ่อน้ำร้อนที่เดือดตามธรรมชาติกระจายไปทั่วบริเวณเสมือนนรกที่มีกระทะทองแดงที่มีควันร้อนๆอยู่ตลอดเวลา และถือเป็นแหล่งกำเนิดน้ำแร่และออนเซนที่มีชื่อเสียงที่สุดบนเกาะฮอกไกโด
ภูเขาไฟโชวะชินซัน(Showa Shinzan) ถือเป็นภูเขาไฟที่เกิดขึ้นใหม่ของฮอกไกโด ภูเขาไฟแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับภูเขาไฟอุสุ ทำให้สามารถมองเห็นภูเขาไฟได้อย่างชัดเจนจากจุดชมวิวภูเขาไฟอุสุโดยขึ้นกระเช้าอูสุซัน (Usuzan Ropeway) ภูเขาไฟแห่งนี้แรกเริ่มเกิดขึ้นโดยการเกิดแผ่นดินไหวและก่อตัวขึ้นบนพื้นที่ราบทุ่งข้าวสาลี ที่มีความสูงอยู่ที่ 290 เมตร โดยจะอยู่ในระหว่างปี ค.ศ. 1943-1945 นับเป็นอีกหนึ่งภูเขาไฟที่ยังไม่มอดดับสนิทและยังคงมีควันกำมะถันลอยอยู่เหนือปล่องภูเขาไฟให้เห็นจนถึงปัจจุบัน
กระเช้าอุสุซัง (Usuzan Ropeway) เป็นกระเช้าที่เชื่อมต่อระหว่างภูเขาไฟอุสุ (Mount Usu) และภูเขาไฟโชวะชินซัน (Showa shinzan) ซึ่งสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของภูเขาไฟทั้งสองลูก และทัศนียภาพอันสวยงามของทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) รวมไปถึงวิวมหาสมุทรและหลุมที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟอุสุด้วย
คลองโอตารุ (Otaru Canal) เป็นคลองที่ยาว 1,140 เมตรในฮอกไกโด เชื่อมระหว่างแนวชายฝั่งดั้งเดิมและพื้นที่นอกฝั่งที่ได้มีการบุกเบิก สร้างเสร็จในปี 1923 เคยเป็นสถานที่ขนถ่ายสินค้าจากเรือจำนวนมาก พื้นที่นี้ตกต่ำลงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ต่อมา ครึ่งหนึ่งของคลองถูกถม และปรับเปลี่ยนเป็นทางเดินที่มีโคมไฟแก๊สจนเป็นแบบในปัจจุบัน มีคลังสินค้าจำนวนมาก ซึ่งทำจากอิฐและหินซัปโปโร อยู่ทั้งสองฝั่งของคลองโอตารุ ปัจจุบันคลังสินค้าเหล่านี้นำมาใช้เป็นร้านอาหารและอื่น ๆ
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี (OTARU MUSIC BOX MUSEUM) ที่มีชื่อเสียง เก่าแก่ และใหญ่มากที่สุดในญี่ปุ่นค่า อยู่ที่เมืองโอตารุ สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ 1910 โดดเด่นด้วยผนังอิฐสีแดง และหน้าต่างสไตล์เรเนสซอง ด้านหน้ามีนาฬิกาไอน้ำโบราณที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลก และยังคงใช้งานได้ ด้านในร้านตกแต่งสไตล์โรแมนติค โบราณ ที่เต็มไปด้วยกล่องดนตรีสารพัดรูปแบบ ทั้งแบบเครื่องแก้ว แบบไม้ แบบตุ๊กตา โลหะ ต่าง ๆ มากมายกว่า 3,000 ชิ้น
ถนนซาไกมาจิ (Sakaimachi Street) ตั้งอยู่กลางเมืองโอตารุ ไม่ไกลจากคลองโอตารุ (Otaru Canal Area) ที่ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวแลนมาร์กของเมืองนี้ นับเป็นถนนที่มีเสน่ห์และเต็มเปี่ยมไปด้วยเอกลักษ์ เนื่องจากตัวถนนเองได้รับการอนุรักษ์มาอย่างดีเยี่ยม จนกลายมาเป็นถนนแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองโอตารุอย่างในปัจจุบัน
โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ (Ishiya) แหล่งผลิตช็อคโกแลตต้นตำรับจากฮอกไกโด ที่ถือเป็นของฝากขึ้นชื่อ อย่างขนม Shiroi Koibito ที่นี่นักท่องเที่ยวต่างนิยมเข้ามาชมโรงงานไม่เว้นทุกเทศกาล ซึ่งสามารถชมขั้นตอนการทำช็อคโกแลตให้เห็นกันสด ๆ ทั้งยังมีพิพิธภัณฑ์และห้องโชว์สิ่งของที่เกี่ยวกับช็อคโกแลตให้ชมด้วย
งานเทศกาลน้ำแข็งเฮียวโต ซึ่งจัดขึ้นที่ออนเซ็นทะเลสาบชิโคสึ ซึ่งอยู่ในสวนสาธารณะของอุทยานแห่งชาติ มีการจัดแสดงระหว่างวันที่ 24 มกราคม ~ 16 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.2020 งานเทศกาลน้ำแข็งที่ใช้ออนเซ็นทะเลสาบชิโคสึในสวนสาธารณะของอุทยานแห่งชาติ ชิโคสึโทยะ อยู่ห่างจากซัปโปโรประมาณ 40 นาทีโดยทางรถยนต์เป็นสถานที่จัดงาน มีประติมากรรมน้ำแข็งที่สร้างขึ้นโดยใช้น้ำในทะเลสาบชิโคสึอันเป็นที่ภาคภูมิใจในเรื่องความใส ซึ่งมีเพียงไม่กี่แห่งในประเทศ พ่นและปล่อยให้แข็งตัวเรียงรายอยู่ สไลเดอร์น้ำแข็ง ลานสเก็ตที่ลื่นไถลด้วยรองเท้าบูต หรือขี่ม้าจูงชมสถานที่จัดงานนั้น เป็นที่นิยมของเด็กๆ ภายในระยะเวลาจัดงาน นอกจากจะมีการยิงดอกไม้ไฟถึง 300 นัดในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา 18:30 น. แล้ว ยังมีการแสดงการตีกลองใหญ่แบบญี่ปุ่น และสามารถไปอาบน้ำในออนเซ็นที่อยู่รอบๆ สถานที่จัดงาน และกลับได้ภายในวันเดียว หลังจากทำให้ร่างกายที่เย็นลง อบอุ่นขึ้นแล้ว ก็เพลิดเพลินกับการรับประทานอาหาร หรือเลือกซื้อของฝากในเมืองแห่งออนเซ็น
กำหนดเดินทาง :27 – 31 ธ.ค.62, 3-7 ม.ค.63, 30 ธ.ค.62 , 6-10 ม.ค.63, 27-31 ม.ค.63
ติดต่อ  095 464 5524  “อาร์ตี้”