SPRING TOKYO KAMAKURA 5D3N By Air Asia

Japan 5D3D ฺBy Air Asia
เริ่มต้น 23,900 บาท

 

ไหว้พระขอพร พระใหญ่ไดบุตสึ เมืองคามาคุระ

ช้อปปิ้งคามาคุระ เที่ยวเกาะอีโนชิมะ

นั่งรถไฟสายฮาโกเน่ ชมซากุระบาน ณ ปราสาทโอดาวะดะ

เที่ยวช้อปปิ้งฮาโกเน่ยุโมโต ชินจูกุ ห้างอิออน

นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาสากุสะ

“น้ำแร่อย่างดีบริการฟรีบนรถวันละ 1 ขวด”

***พักโรงแรมระดับ 3+ ดาว***

วันที่หนึ่ง กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง) โดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ XJ 600
วันที่สอง สนามบินนาริตะ – พระใหญ่ไดบุทสึ วัดคามาคุระ – ช้อปปิ้งถนนโคมะชิ โดริ คามาคุระ – เกาะเอโนชิมะ
วันที่สาม นั่งรถไฟสายฮาโกเน่ โทซัง – ปราสาทโอดาวาระ – ฮาโกเน่ยุโมโตะ – ชินจูกุ                            
วันที่สี่ วัดอาซากุสะ – หมู่บ้านนาริตะ – อิออน มอลล์        
วันที่ห้า สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ XJ 601    
พระใหญ่ไดบุสึ คามาคุระ
ถนนโคมะชิ โดริ คามาคุระ
เกาะเอโนชิมะ
รถไฟฮาโกเนะโทซัง
ปราสาทโอดาวาระ
ฮาโกเน่ยูโกโตะ
ชินจูกุ
อิออนมอลล์ นาริตะ

กำหนดการเดินทาง : 6 – 10 มี.ค. 63, 13 – 17 มี.ค. 63, 7 – 11 มี.ค. 63, 13 – 17 มี.ค. 63, 20 – 24 มี.ค. 63, 21 – 25 มี.ค. 63

ติดต่อ  095 464 5524  “อาร์ตี้”