TOKYO NEW YEAR LIGHT UP FUJI SKI RESORT 5D3N By Nok Scoot

Japan 5D3N By Nok Scoot
เริ่มต้น 19,990 บาท

ชมวิวฟูจิ ทะเลสาบคาวากุจิโกะ  SHOP DUTY FEE FUJI  ชมพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น

หมู่บ้านน้ำใส   เล่นสกี ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท  ศาลเจ้าฟูจิซัง

ชิบูย่า  ชมประดับไฟปีใหม่ ห้างคาเรทต้า  อิสระเที่ยวช้อปปิ้ง 1 วันเต็ม

ไหว้พระวัดนาริตะ  หมู่บ้านนาริตะ ชมการแล่ปลาไหล  ช้อปปิ้งอิออน

“น้ำแร่อย่างดีบริการฟรีบนรถ 1 ขวด”

***พักโรงแรมระดับ 3+ ดาว***

วันที่หนึ่ง กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง) Nok Scoot เที่ยวบินที่ TR 868
วันที่สอง สนามบินนาริตะ – คาวากุจิโกะ – ชมวัฒนธรรมการชงชา (SADO) – โอชิโนะฮักไก
วันที่สาม ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท – ศาลเจ้าฟูจิซังฮอนกุเซนเกน – ชิบุยะ – ชมการประดับไฟปีใหม่ ห้างคาเรทต้า
วันที่สี่ อิสระเที่ยวช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
วันที่ห้า สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ Nok Scoot เที่ยวบินที่ XW 101
ชมวิวฟูจิ ทะเลสาบคาวาคุจิโกะ
วัฒนธรรมชงชาญี่ปุ่น
หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค
ฟูจิเทน สกี รีสอร์ท
ศาลเจ้าฟูจิเซนเก็น
งานประดับไฟสุดอลังการ Caretta Illumination
ชิบูย่า

กำหนดวันเดินทาง

ราคา สายการบิน ติดต่อ

03-07 ม.ค.63

26,900 บาท Air Asia

095-464-5524 อาร์ตี้

06-10 ม.ค.63

23,900 บาท Scook

095-464-5524 อาร์ตี้

10-14 ม.ค.63

19,900 บาท Air Asia

095-464-5524 อาร์ตี้

13-17 ม.ค.63

19,900 บาท Air Asia

095-464-5524 อาร์ตี้

17-21 ม.ค.63

19,900 บาท Scook

095-464-5524 อาร์ตี้

24-28 ม.ค.63

19,900 บาท Scook

095-464-5524 อาร์ตี้

20-24 ม.ค.63

19,900 บาท Air Asia

095-464-5524 อาร์ตี้

27-31 ม.ค.63 19,900 บาท Scook

095-464-5524 อาร์ตี้

ติดต่อ  095 464 5524  “อาร์ตี้”