SPRING TOKYO KAMAKURA 5D3N By Air Asia
ไหว้พระเชียงใหม่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร เป็นวัดหนึ่งที่สำคัญของเมืองเชียงใหม่ ตั้งอยู่ในบริเวณคูเมืองเชียงใหม่ ถนนสามล้าน โดย “พญาผายู” กษัตริย์องค์ที่ 5 ในราชวงศ์มังราย

ไหว้พระเชียงใหม่ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร เป็นวัดสำคัญคู่เมืองจอมทองและผู้เกิดปีชวดควรไปสักการะสักครั้ง

ไหว้พระเชียงใหม่ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

การเดินทางไปสักการะ “พระธาตุดอยสุเทพ” ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร