Phuket / ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน
เราเที่ยวด้วยกัน Unseen Exclusive Phuket

ภูเก็ต ชิโน-โปตุกิส -  สกายวอล์ก (Hanuman Worl
วัดฉลองไชยธาราม - จุดชมวิวแหลมพรหมเทพ
ล่องเรือยอร์ช - เกาะเฮ -หาดกะตะ

21-23 ธันวาคม 2563
Phuket / ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน
เราเที่ยวด้วยกัน Unseen Exclusive Phuket

ภูเก็ต ชิโน-โปตุกิส -  สกายวอล์ก (Hanuman Worl
วัดฉลองไชยธาราม - จุดชมวิวแหลมพรหมเทพ
ล่องเรือยอร์ช - เกาะเฮ -หาดกะตะ

17-19 พฤศจิกายน 2563